Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης για ψύξη, θέρμανση, ύδρευση

Ο «Θερμοϋδραυλικός» είναι ένα έγκυρο, πληρέστατο και αντικειμενικό μηνιαίο περιοδικό που περιλαμβάνει -εκτός από πλούσια τεχνική αρθογραφία για τη θέρμανση, την ψύξη, την ύδρευση, τη διαχείριση υδάτων, το φυσικό αέριο και την αποχέτευση- ειδήσεις από τον συνδικαλιστικό και συνεταιριστικό χώρο των υδραυλικών, των εγκαταστατών και συντηρητών καυστήρων, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τις εμπορικές επιχειρήσεις του χώρου.

Επίσης, δημοσιεύει σε κάθε τεύχος εκτενή ανασκόπηση της αγοράς με πληροφορίες για όλα τα νέα προϊόντα που είναι χρήσιμα σε κάθε εγκαταστάτη.

Έχοντας ήδη συμπληρώσει τη δεύτερη δεκαετία της ζωής του, έχει πλέον αναγνωριστεί ως η πλέον αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για όλους τους επαγγελματικά ασχολουμένους με την ψύξη, τη θέρμανση, την ύδρευση και την αποχέτευση στην Ελλάδα.

Πρόσφατα Τεύχη

Webtv